Przejdź do menu Przejdź do treści

dr  Kamila Ziółkowska-Weiss

dr  Kamila Ziółkowska-Weiss

Kierownik Zespołu Interdyscyplinarnych Badań w Turystyce; Członek Rady Naukowej Dyscypliny - Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenne; Zastępca Redaktora Naukowego czasopisma Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis - Studia Geographica, Przedstawiciel nauk społecznych w Radzie Bibliotecznej Uniwersytetu Pedagogicznego na kadencje 2017-2020 oraz 2021-2024

Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

kamila.ziolkowska-weiss@up.krakow.pl

tel: +48 126626267

pok: 537

ORCID: 0000-0001-6575-5314

publikacje:


dyżury: W semestrze zimowym 2023/24; wtorki 16:00-16:45 - online za pośrednictwem MS Teams; czwartki: 12:30-13:15 - pokój 537

Kamila Ziółkowska-Weiss, doktor, pracownik naukowo-dydaktyczny (adiunkt) w Katedrze Geografii Społeczno-Ekonomicznej,  Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Studiowała prawo oraz kulturoznawstwo z historią sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim – specjalność mediteraneistyka. Jest również absolwentką geografii z podstawami przedsiębiorczości na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ukończyła podyplomowe studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kierunku zarządzanie turystyką międzynarodową.

W 2015 roku po 4-letnich studiach doktoranckich z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską na Wydziale Geograficzno-Biologicznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, tym samym uzyskując tytuł doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej.

W latach 2012 -2023 roku pracowała w Katedrze Turystyki i Badań Regionalnych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, obecnie pracuje w Katedrze Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, prowadząc między innymi zajęcia z „Historii architektury i sztuki”,  „Turystyki w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej” oraz „Turystyki w Basenie Morza Śródziemnego” -mediteraneistyka.

W latach 2008-2018 pracowała jako nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie, którego sama jest absolwentką w klasie o profilu biologiczno-chemicznym.

Odbyła liczne staże  i stypendia naukowe w kraju i za granicą (m.in. Toronto, Sankt Petersburg, Chicago, Karvina, Lwów, Kijów, Oviedo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Neapol, Funchal (Madera). Wzięła czynny udział z referatami w ponad 90 konferencjach międzynawowych. Jest autorką i współautorką ponad 90 publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym autorskich monografii naukowych oraz podręcznika dla polonijnych dzieci „Albumu o Polsce” wydanego w Kanadzie.

Jej główne zainteresowania naukowo-badawcze związane są m.in. z Polonią w Ameryce Północnej i Ameryce Południowej.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Prywatne zainteresowania koncentrują się wokół podróży. Odwiedziła ponad 60 krajów i ponad 30 stanów w USA. Miłośniczka backpackingu, zwłaszcza w Azji Południowo-Wschodniej.

 

Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • Polonia w Ameryce Północnej i Południowej (aktywność turystyczna Polonii oraz ich poziom i jakość życia)
 • Turystyka kulturowa
 • Mniejszości narodowe w Polsce i w Ameryce Północnej.
 • Historia Polonii w Argentynie
 • Migracje Polonii na świecie
 • Prowadziła dwa duże indywidualne projekty badawcze. „Aktywność i destynacje turystyczne Polonii w Ameryce Północnej: w Chicago i w Toronto”– pokłosiem projektów są wydane dwie autorskie książki oraz „Migracje Polonii do Ameryki Południowej (Brazylia i Argentyna)” – w trakcie realizacji.

 

Dydaktyka:

 • Historia architektury i sztuki
 • Historia cywilizacji regionów turystycznych
 • Turystyka w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej
 • Turystyka w Basenie Morza Śródziemnego
 • Zagraniczne regionalne ćwiczenia terenowe
 • Metodologia turyzmu

 

 Nagrody i wyróżnienia

 • Otrzymanie nagrody Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców w 2022 r. (edycja 17) na okres 3 lat (DSW- ZSM.932.14.2022.EA), w której w uzasadnieniu podkreślony został znaczący wpływ działalności naukowej dla rozwoju dyscypliny i prowadzenie unikalnych badań, które dotyczą polskiej diaspory, głównie w Kanadzie, a także wysoki poziom metodologiczny  publikacji naukowych
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie za osiągnięcia naukowe i wysoko punktowane publikacje z 2021r. „IDUB-04 Excellent Motivation”
 • Nagroda II stopnia Dyrektora IG-» Labores pariunt honores «za pracę dydaktyczną pracowników Instytutu Geografii w roku akademickim 2015/16, przyznawaną na podstawie wyników badań ankietowych studentów
 • Nagroda I stopnia Dyrektora IG» Labores pariunt honores «za pracę dydaktyczną pracowników Instytutu Geografii w roku akademickim 2016/17, przyznawaną na podstawie wyników badań ankietowych studentów
 • 07.2015 obroniona rozprawa doktorska z wyróżnieniem
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany przez Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • 2012/2013 r., 2013/2014 r., 2014/2015 r. stypendium rektorskie oraz stypendium ministerialne za wybitne osiągnięcia w nauce na studiach doktoranckich

 

Działalność organizacyjna na UP

 • Zastępca Redaktora Naukowego czasopisma Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis – Studia Geographica – od 2019r.
 • Sekretarz Redakcji Czasopisma Naukowego Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis – Studia Geographica – od 2013r
 • Kierownika Zespołu Interdyscyplinarnych Badań w Turystyce
 • Członek Rady Naukowej Dyscypliny – Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenne
 • Przedstawiciel nauk społecznych w Radzie Bibliotecznej Uniwersytetu Pedagogicznego na kadencje 2017-2020
 • Sekretarz i główny koordynator cyklicznych Ogólnokrajowych Konkursów Krajoznawczych o Republice Czeskiej organizowanych przez Katedrę Turystyki i Badań Regionalnych Instytutu Geografii wraz z CzechTourism z siedzibą w Warszawie – od 2017r.
 • Członek Komitetu Organizacyjnego cyklicznych międzynarodowych konferencji Jakubowych – od 2013r.
 • Członkiem Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • Koordynator zagranicznych regionalnych ćwiczeń terenowych w Instytucie Geografii
 • Członek Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku Turystyka i Rekreacja
 • Opiekun rocznika Turystyka i rekreacja w latach 2013-2016 oraz 2016-2019
 • Opiekun rocznika Turystyka i rekreacja w latach 2022/2023 – studia stacjonarne
 • Prowadzenie prelekcji popularnonaukowych dla uczniów z liceów woj. Małopolskiego oraz licznych odczytów popularno-naukowych