Przejdź do menu Przejdź do treści

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW

Bieżące ważniejsze publikacje naukowe:

 • Apollo, M. (2019). Human-free earth: the nearest future, or a fantasy? A lesson from artists. International Journal of Environmental Studies, 1-7.
  doi:10.1080/00207233.2019.1644024
 • Apollo, M., Rettinger, R. (2019). Mountaineering in Cuba: improvement of true accessibility as an opportunity for regional development of communities outside the tourism enclaves. Current Issues in Tourism. 22(15), 1797-1804.
  https://doi.org/10.1080/13683500.2018.1446920
 • Bąk, M. & Bąk, K. (2019). Palaeoceanographic regime during the Oxfordian–Kimmeridgian in the Western Tethys recorded by radiolarian assemblages in the siliceous sediments of the Pieniny Klippen Belt, Carpathians. Geological Journal. 54 (6), 3362–3375.
  doi:10.1002/gj.3338
 • Bąk, K., Bąk, M., Gatlik, J., Błachowski, A. (2020). Oscillating redox conditions in the Middle–Late Jurassic Alpine Tethys: Insights from selected geochemical indices and 57Fe Mössbauer spectroscopy. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, vol. 537, Article 109440.
  doi:10.1016/j.palaeo.2019.109440
 • Bryndal, T., Kroczak, R. (2019). Reconstruction and characterization of the surface drainage system functioning during extreme rainfall: the analysis with use of the ALS-LIDAR data— the case study in two small flysch catchments (Outer Carpathian, Poland), Environmental Earth Sciences, 78:215.
  doi:10.1007/s12665-019-8211-6
 • Chmielewski, J., Gworek, B., Florek-Łuszczki, M., Nowak-Starz, G., Wójtowicz, B., Wójcik, T., Żeber-Dzikowska, I., Strzelecka , A., Szpringer, M. (2020). Metale ciężkie w środowisku i ich wpływ na zdrowie człowieka. Przemysł Chemiczny, 99(1): 50-57,
  doi:10.15199/62.2020.1.3
 • Chmielewski, J., Rutkowski, A., Wójtowicz, B., Żeber-Dzikowska, I., Szpringer, M., Czarny-Działak, M., Gworek, B., Florek-Łuszczki, M., Dziechciaż, M. (2019). Uwalnianie ftalanów do środowiska i związane z tym zagrożenia zdrowotne. Przemysł Chemiczny, 98 (1): 41-45,
  doi:10.15199/62.2019.1.2
 • Chmielewski, J.,  Walosik, A.,  Żeber-Dzikowska, I., Wójtowicz, B., Florek-Łuszczki, M.,  Czarny-Działak, M., Gworek, B.,  Szpringer, M. (2019). Waste oils as a source of environmental and health risks / Oleje odpadowe jako źródło zagrożeń środowiskowych i zdrowotnych. Przemysł Chemiczny, 98/8 (2019):1323-1329.
  doi:10.15199/62.2019.8.24WWW.przemchem.plWWW.sigma-not.pl
 • Chmielewski, J., Żeber-Dzikowska, I., Kostecka, J., Wójtowicz, B., Działak, M., Osuch , M., Gworek, B., Chmielowiec B., Czarny-Działak, M. (2020). : Narażenie na substancje chemiczne jako czynnik etiologiczny chorób zawodowych skóry i związana z tym edukacja zdrowotna. Przemysł Chemiczny, 99(8): 1254-1260,
  doi:10.15199/62.2020.8.28
 • Chmielewski, J., Wójtowicz, B., Żeber-Dzikowska, I., Łuszczki, J., Dziechciaż, M., Sierpiński, Marszałek , A., Gworek, B., Szpringer , M. (2020). Rtęć : źródła uwalniania do środowiska, wskaźniki zanieczyszczenia, zagrożenia dla zdrowia ludzi i rola edukacji. Przemysł Chemiczny, 99(8): 1227-1233,
  doi:10.15199/62.2020.8.23
 • Chmielewski, J., Żeber-Dzikowska, I., Łuszczki, J., Szajner, J., Bartyzel, M., Dziechciaż, M., Chmielowiec, B., Gworek, B., Wójtowicz, B. (2020). Uwalnianie zanieczyszczeń do środowiska w wyniku pożarów składowisk odpadów i ich wpływ na zdrowie człowieka wyzwaniem dla edukacji zdrowotnej. Przemysł Chemiczny, 99(8): 1149-1154,
  doi:10.15199/62.2020.8.6
 • Chmielewski, J., Wójtowicz, B., Żeber-Dzikowska, I., Dziechciaż, M., Sierpiński, R., Cedro, A., Markowski, K., Gworek, B., Szpringer, M. (2020). Zawodowe narażenie pracowników zakładów powłok galwanicznych na substancje chemiczne oraz związane z tym skutki zdrowotne w aspekcie edukacji zdrowotnej i profilaktyki. Przemysł Chemiczny, 99(8): 1196-1201,
  doi:10.15199/62.2020.8.16
 • Chmielowska, D., Woronko, B. (2019). A source of loess-like deposits and their attendant palaeoenvironment–Orava Basin, Western Carpathian Mountains, S Poland. Aeolian Research, 38: 60-76.
  doi:10.1016/j.aeolia.2019.04.003
 • Chrobak, A, Novotný, J., Struś, P. (2021) Geodiversity Assessment as a First Step in Designating Areas of Geotourism Potential. Case Study: Western Carpathians. Front. Earth Sci. 9:752669. doi: 10.3389/feart.2021.752669.
 • Chrobak, A., Ugolini, F., Pearlmutter, D., Raschi, A. (2020). Thermal tourism and geoheritage: examining visitor motivations and perceptions. Resources, 9(5), 58;
  doi:10.3390/resources9050058
 • Chrobak, A., Witkowski, K., Szmańda, J. (2020). Assessment of the educational values of geomorphosites based on the expert method, Case study: the Białka and Skawa rivers, the Polish Carpathians. Quaestiones Geographicae, 39 (1), 45–57.
 • Ciurej, A., Chrobak, A., Wolska, A., Kowalik, S. (2019). Valorization of geosites in Western Tatra Mountains (Chochołowska Valley) with focus on tourist activity of people with physical disabilities. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 33 (3), 148–158.
 • Czernecki, B., Marosz, M., Jędruszkiewicz, J. (2021). Assessment of Machine Learning Algorithms in Short-term Forecasting of PM10 and PM2.5 Concentrations in Selected Polish Agglomerations. Aerosol Air Qual. Res. 21, 200586. https://doi.org/10.4209/aaqr.200586
 • Ćwiąkała, M.,  Korzeniowska, J., Kraszewski, C., Rafalski, L. (2019). Testing the concentration of trace metals in soils near roads with varied traffic intensityRoads and Bridges. Drogi i Mosty, 18(2): 127-134.
  http://www.rabdim.pl/index.php/rb/article/view/v18n2p127/513
 • Delekta, A., Fidelus-Orzechowska, J., Chrobak, A. (2020). Expert’s perceptions towards management of tourist traffic in protected areas based on the Tatra Mountains. Journal of Environmental Management and Tourism, 11 (spring), 2(42), 448-464.
 • Dolbunova, E.V., Tsybryi, V.V., Mazurkevich, A.N., Tsybryi, A.V., Szmańda, J., Kittel, P., Zabilska-Kunek, M., Sablin, M.V., Gorodetskaya, S.P., Hamon, C., Meadows, J. (2020). Subsistence strategies and the origin of early Neolithic community in the lower Don River valley (Rakushechny Yar site, early/middle 6th millennium cal BC): First results. Quaternary International. 541: 115-129, doi:10.1016/j.quaint.2019.05.012.
 • Dolnicki P., (2020), Charakterystyka warstwy czynnej wieloletniej zmarzliny na Spitsbergenie : na przykładzie równiny nadmorskiej Fuglebergsletta, Prace Monograficzne 1029.  Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 146 s.
  doi:10.24917/9788380845763
 • Dorocki, S., Raźniak, P., Winiarczyk-Raźniak, A. (2019). Changes in the command and control potential of European cities in 2006-2016, Geographia Polonica, 92(3), 275-288.
  doi:10.7163/10.7163/GPol.0149
 • Dorocki, S. Wantuch-Matla D. (2021). Power Two-Wheelers as an Element of Sustainable Urban Mobility in Europe. Land, 10(6), 618; DOI: https://doi.org/10.3390/land10060618.
 • Gierszewski P., Habel M., Szmańda J., Luc M., (2020), Evaluating effects of dam operation on flow regimes and riverbed adaptation to those changes. Science of the Total Environment, 710: 136202, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.136202
 • Hajdukiewicz, H., Wyżga, B., Zawiejska, J., 2019. Twentieth-century hydromorphological degradation of Polish Carpathian rivers. Quaternary International, 504, 181–194.
  doi:10.1016/j.quaint.2017.12.011
 • Jaremen D., Nawrocka E., Żemła M. (2019). Sharing the Economy in Tourism and Sustainable City Development in the Light of Agenda 2030. Economies, 7(4), 109.
 • Jaremen D., Nawrocka E., Żemła M., (2020). Externalities of development of the sharing economy in tourism cities. International Journal of Tourism Cities, Vol. 6 No. 1, 2020, pp. 138-157.
 • Jędruszkiewicz J., Wibig J., (2019). General overview of the potential effect of extreme temperature change on society and economy in Poland in the 21st century? Geofizika, 36.
  doi:10.15233/gfz.2019.36.14
 • Jurkowska, A., Świerczewska-Gładysz, E., Bąk, M., Kowalik, S. (2019). The role of biogenic silica in the formation of Upper Cretaceous pelagic carbonates and its palaeoecological implications. Cretaceous Research.
  doi:10.1016/j.cretres.2018.09.009
 • Korzeniowska, J., Panek, E. (2019). Trace metal concentrations in Pleurozium schreberi and Taraxacum officinale along the road No. 7. Ecological Chemistry and Engineering, 26 (4), 651–663.
  doi:10.1515/eces-2019-0047
 • Kozioł, K., Korzeniowska, J., Okupny, D., Bezak-Mazur, E., Żurek, S. (2020). Trace elements content of surface peat deposits in the Solovetsky Islands (White Sea). Mires and Peat, vol. 26, art. 05.
  doi:10.19189/MaP.2018.OMB.384
 • Kroczak, R., Bryndal, T., Biały, S., Pylypovych, O., Andreychuk, Y., Rutar, A. (2020). Granica państwa a spójność danych dla potrzeb analiz hydrologicznych. Studium przypadku dla zlewni Wiaru na pograniczu polsko-ukraińskim. Przegląd Geograficzny, 92 (1).
  doi:10.7163/PrzG.2020.1.5
 • Kroh, P., Struś, P., Wrońska-Wałach, D., Gorczyca, E. (2019). Map of landslides on the commune scale based on spatial data from airborne laser scanning. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 14 (1): 155-164.
 • Kroh P. (2020). Identification of landing sites for rescue helicopters in mountains with use of Geographic Information Systems. Journal of Mountain Science, 17, 261–270.
  doi:10.1007/s11629-019-5805-0
 • Łajczak, A., Zarychta, R. (2020). Reconstruction of the morphology and hydrography of the centre of Kraków before the mid-13th century. Geographia Polonica, 93 (1), 25–50.
  doi:GPol.0161
 • Marcinkowska, M., Puchała, A., Matuska-Łyżwa, J., Żeber-Dzikowska, I., Wójtowicz, B., Gworek, B., Chmielewski, J. (2019). Green chemistry metrics for etherification of 4,4′-biphenol. Zasady zielonej chemii w preparatyce eterów 4,4′-bifenolu. Przemysł Chemiczny, 98/4(2019), s. 551-555.
  doi:10.15199/62.2019.4.7
 • Mikuś, P., Wyżga, B., Walusiak, E., Radecki-Pawlik, A., Liro, M., Hajdukiewicz, H., Zawiejska, J. (2019). Island development in a mountain river subjected to passive restoration: The Raba River, Polish Carpathians. Science of The Total Environment, 660, 406–420.
  doi:10.1016/j.scitotenv.2018.12.475
 • Ochwanowska, E., Czarny-Działak, M., Żeber-Dzikowska, I., Wójtowicz, B., Gworek, B., Król, H., Dziechciaż, M., Szpringer, M., Chmielewski, J. (2019). Chemicals in food as a health threat / Substancje chemiczne w żywności jako zagrożenie zdrowotne. Przemysł Chemiczny, 98/10(2019), s. 1614-1618.
  doi:10.15199/62.2019.10.17
 • Okupny, D., Malkiewicz, M., Pawłowski, D., Ludwikowska-Kędzia, M., Borówka, R.K., Forysiak, A., Michczyński, A., Jucha, W., Cybul, P., Żurek, S., (2019). Late Glacial palaeonvirnmental changes in the southern Holy Cross Mountains based on the „Białe Ługi” peatland record. Studia Quaternaria, 36(2):119-135.
  doi:10.24425/sq.2019.126384
 • Okupny, D., Jucha, W. (2020). Znaczenie warunków geologicznych i geomorfologicznych dla rozwoju i współczesnego stanu torfowisk Niecki Nidziańskiej. Przegląd Geologiczny, 68 (2), 135–144.
  doi:10.7306/2020.6
 • Olszak, J., Kukulak, J., Alexanderson, H. (2019). Climate control on alluvial sediment storage in the northern foreland of the Tatra Mountains since the late Pleistocene. Quaternary Research, 91 (2), 520–532.
  doi:10.1017/qua.2018.104
 • Padło, T, Struś, P, Gil, A .(2021). Danube as a symbol of Europe. Perception of the river from varied geographical perspectives. PLoS ONE 16(12): e0260848. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0260848.
 • Pawełczyk, F., Bloom, K., Jucha, W., Michczyński, A., Okupny, D., Sikorski, J., Tomkowiak, J., Zając E., Fagel, N. (2019). Reconstruction of atmospheric lead and heavy metal pollution in the Otrębowskie Brzegi peatland (S Poland). Geological Quarterly, 63(3): 568-585.
  doi:10.7306/gq.1487
 • Pawlik Ł., Šamonil P., Malik I, Kroh P., Ślęzak A., Danĕk P. (2019). Geomorphic edge effects in response to abiotic and anthropogenic disturbances in forest ecosystems of the Gorce Mountains, Western Carpathians, Catena, 177: 134–148.
 • Petera-Zganiacz, J., Piotrowska, M., Twardy, J., . Dzieduszyńska, D. A, Okupny, D.,  Forysiak, J.,  Rzepecki, S. (2019). Environmental conditions as a key factor in the functioning of wells at a settlement from the Roman period of the Iron Age. Quaternary International, 501: 250-268.
  doi:10.1016/j.quaint.2017.08.046
 • Piotrowska, M. Okupny, D., Forysiak, J., Twardy, J., (2019). Roman period well fills resulting from using and abandonment in environment of a river valley (Kwiatków site, Central Poland). Studia Quaternaria, 31(1): 55-69.
  doi:10.24425/sq.2019.126379
 • Piróg, D., Fidelus-OrzechowskaJ., Wiejaczka, Ł., Łajczak, A. (2019).Hierarchy of factors affecting the social perception of dam reservoirsEnvironmental Impact Assessment Review, 79.
  doi:10.1016/j.eiar.2019.106301
 • Prokop, P., Wiejaczka, Ł., Sarkar, S., Bryndal, T., Bucała-Hrabia, A., Kroczak, R., Soja, R., Płaczkowska, E. (2020). Morphological and sedimentological responses of small stream channels to extreme rainfall and land use in the Darjeeling Himalayas. Catena, 188, id. 104444.
  doi:10.1016/j.catena.2019.104444
 • Raźniak, P., Dorocki, S., Rachwał T.,Winiarczyk-Raźniak, A. (2020). Znaczenie sektora energetycznego w kreowaniu funkcji kontrolno-zarządczych miast na świecie, Rynek Energii, 5(150), 12-20.
 • Raźniak, P., Dorocki, S., Winiarczyk-Raźniak, A. (2020). Economic resilience of the command and control function of cities In Central and Eastern Europe, Acta Geographica Slovenica, 60(1), 95-105. DOI: 10.3986/AGS.7416
 • Raźniak, P., Dorocki, S., Winiarczyk-Raźniak, A. (2020) Spatial changes in the command and control function of cities based on the corporate centre of gravity model, Miscellanea Geographica, 24(1).
  doi:10.2478/mgrsd-2020-0002
 • Szubert, M, Żemła, M. (2019). The Role of the Geographical Textbooks in Grounding Negative Stereotypes of a Tourism Destination – The Case of Upper Silesian Conurbation in Poland. Administrative Sciences, 9(2), 42-65.
 • Świętek, A.,  Brunn, S. D., Wójtowicz, B. (2019). Identifying and Removing the Silences of Roma Culture in Polish School Texts. Journal of Geography. 118 (4): 169-184.
  doi:10.1080/00221341.2019.1614207https://www.tandfonline.com/loi/rjog20
 • Wiejaczka, Ł. Piróg, D., Fidelus-Orzechowska, J. (2020). Cost-benefit analysis of dam projects: the perspectives of resettled and non-resettled communities. Water Resources Management, 34 (1), 343–357.
  doi:10.1007/s11269-019-02451-0
 • Wilczyńska-Michalik, W., Dańko, J., Michalik, M. (2019). Characteristics of particulate matter emitted from a coal-fired power plant. Polish Journal of Environmental Studies,  29(2) (2020).
  doi:10.15244/pjoes/106034
 • Wilczyńska-Michalik, W., Michalik, J., Kapusta, C., Michalik, M. (2020). Airborne magnetic technoparticles in soils as a record of Anthropocene. Atmosphere, vol. 11 (1), id. 44.
  doi:10.3390/atmos11010044
 • Wrońska-Wałach, D., Cebulski, J., Fidelus-Orzechowska, J., Żelazny, M., Piątek, D. (2019). Impact of ski run construction on atypical channel head development. Science of the Total Environment, 692, 791–805.
  doi:10.1016/j.scitotenv.2019.07.083
 • Zarychta, R. (2019). Krajobraz poeksploatacyjny kamieniołomu Liban w Krakowie. Przegląd Geologiczny, 67 (12), 1002–1011.
  doi:10.7306/2019.52
 • Zdon-Korzeniowska, M., Noviello, M. (2019). The Wooden Architecture Route as an Example of a Regional Tourism Product in Poland, Sustainability, 11(18), 5128.
  doi:10.3390/su11185128
 • Żemła, M. (2020). Reasons and Consequences of Overtourism in Contemporary Cities—Knowledge Gaps and Future Research. Sustainability 12(5), 1729.
  doi:10.3390/su12051729
 • Żemła, M. (2020). Winter Sports Resorts and Natural Environment—Systematic Literature Review Presenting Interactions between Them. Sustainability, 13, 636.https://doi.org/10.3390/su13020636
 • Żemła, M., Siwek, M. (2020). Between authenticity of walls and authenticity of tourists’ experiences: The tale of three Polish castles. Cogent Arts and Humanities Vol. 7 No. 1, 1763893.

 

Archiwum publikacji:

Aktualności

Kalendarz wydarzeń

grudzień 2023

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
27 listopada 2023 28 listopada 2023 29 listopada 2023 30 listopada 2023 1 grudnia 2023 2 grudnia 2023 3 grudnia 2023
4 grudnia 2023 5 grudnia 2023 6 grudnia 2023 7 grudnia 2023 8 grudnia 2023 9 grudnia 2023 10 grudnia 2023
11 grudnia 2023 12 grudnia 2023 13 grudnia 2023 14 grudnia 2023 15 grudnia 2023 16 grudnia 2023 17 grudnia 2023
18 grudnia 2023 19 grudnia 2023 20 grudnia 2023 21 grudnia 2023 22 grudnia 2023 23 grudnia 2023 24 grudnia 2023
25 grudnia 2023 26 grudnia 2023 27 grudnia 2023 28 grudnia 2023 29 grudnia 2023 30 grudnia 2023 31 grudnia 2023

Zobacz wszystkie nadchodzące wydarzenia