Przejdź do menu Przejdź do treści

dr  Karol Witkowski

dr  Karol Witkowski

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Geografów

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi
Katedra Ekologii i Geoinformacji
Zespół Badań Sedymentologicznych

karol.witkowski@up.krakow.pl

tel: +48 126626271

pok: laboratorium 427

ORCID: 0000-0002-0910-9374

publikacje:

https://www.researchgate.net/profile/Karol_Witkowski
https://www.webofscience.com/wos/author/record/1738624

dyżury: dyżury w pokoju 427:
poniedziałki w godz. 14.00 - 15.30
środy w godz. 11.00-12.30
Zachęcam do mailowego umawiania się na dyżury.

W dniu 3 i 5 lipca konsultacje wyjątkowo odbędą się tylko poprzez MS Teams

Karol Witkowski – geograf geomorfolog, adiunkt w Katedrze Ekologii i Geoinformacji Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi (wcześniej Geoekologii i Geoinformacji w Instytucie Geografii). W 2019 roku obronił doktorat Funkcjonowanie żwirodennego koryta dolnej Skawy w XIX-XXI wieku. Praca została wyróżniona przez Radę Wydziału Geograficzno-Biologicznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w DHI Polska, pracując na stanowisku inżyniera projektu przy Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Górnej i Małej Wisły oraz jako konsultant przy Krajowym Programie Ochrony Wód Morskich. Jako przewodnik górski prowadził wycieczki komercyjne w Beskidach i Górach Świętokrzyskich.

Prowadzi badania naukowe nad historycznym i współczesnym wpływem człowieka na procesy fluwialne w Karpatach, szczególnie w zakresie regulacji rzek i wykorzystania wód płynących dla potrzeb energetyki i młynarstwa oraz żeglugi śródlądowej. Jest zaangażowany w badania zmian układu korytowego Dniepru pod Kaniowem na Ukrainie oraz sedymentacji osadów eolicznych w Zbiorniku Włocławskim. Jako opiekun studenckiego koła naukowego koordynuje projekty Młynarstwo wodne – zapomniane dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze Karpat, Poloniki w przestrzeni miejskiej Wiednia – zakończony. Jest członkiem Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich oraz European Society for Environmental History.

Prowadzone zajęcia

 • oprogramowanie GIS w modelowaniu hydrologicznym (ćwiczenia, koordynator)
 • gospodarka wodna (ćwiczenia, wykład, koordynator)
 • gospodarka wodna w zagospodarowaniu przestrzennym (wykład, koordynator)
 • fizyka i chemia Ziemi (ćwiczenia, wykład)
 • geografia fizyczna Polski (ćwiczenia)
 • oprogramowanie użytkowe w gospodarce przestrzennej (ćwiczenia)
 • krajobrazy antropogeniczne Polski (ćwiczenia)
 • ochrona krajobrazu (wykład)
 • turystyka zrównoważona (ćwiczenia)
 • warsztaty turyzmu (ćwiczenia)
 • ćwiczenia terenowe z geografii fizycznej (ćwiczenia)
 • ćwiczenia terenowe z przyrodniczych uwarunkowań gospodarki przestrzennej (ćwiczenia)
 • pracownie dyplomowe do seminariów licencjackich, inżynierskich i magisterskich

Zainteresowania badawcze

 • funkcjonowanie koryt górskich w warunkach zabudowy hydrotechnicznej
 • wpływ człowieka na sieć rzeczną w Karpatach w XIX i XX wieku
 • dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe
 • cechy sedymentologiczne osadów rzecznych

PublikacjeResearchGate

Działalność organizacyjna

 • członek Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Pedagogicznym (od 2022)
 • kierownik Laboratorium i Zespołu Sedymentologicznego (2021-2023)
 • opiekun Studenckiego Koła Naukowego Geografów (od 2019)
 • członek Rady Dyscypliny nauki o Ziemi i środowisku oraz komisji ds. finansów przy radzie dyscypliny (od 2020)
 • sekretarz komisji rekrutacyjnej na kier. gospodarka przestrzenna, II st. (od 2019)
 • redaktor naczelny Prac Studenckiego Koła Naukowego Geografów (2019-2020)
 • członek Zespołu Badań Sedymentologicznych odpowiedzialny za szkolenia z obsługi laboratorium sedymentologicznego (od 2017)
 • koordynator Wirtualnego Dnia Otwartego UP 2021 z ramienia Instytutu Geografii
 • opiekun studentów geografii (st. lic. 2018-2021)
 • sekretarz komisji rekrutacyjnej na kier. monitoring środowiska przyrodniczego, I st. (2017-2018)

Uprawnienia

 • przewodnik górski beskidzki