Przejdź do menu Przejdź do treści

dr  Joanna Fidelus-Orzechowska

dyżury: Konsultacje: wtorek: 11.30-13.00, środa 15.00-16.30, p. 425.

Zajęcia dydaktyczne: Kartografia i topografia, Geodezja i kartografia1, Metodologia turyzmu

 

Zainteresowania naukowe:

  • Geomorfologiczne skutki oddziaływania turystyki pieszej, narciarstwa i gospodarki leśnej w obszarach górskich
  • Zarządzanie i funkcjonowanie turystyki w górskich obszarach chronionych
  • Percepcja społeczna środowiska geograficznego

 

Publikacje: Google Scholar,

 

Wykaz najnowszych publikacji (2017-2023):

Fidelus-Orzechowska J., Puniach E., Ćwiąkała P., Strzyżowski J., Nędzka M. 2023. Changes within the roadbed and the cutslope of an abandoned forest road—A case-study from the Tatra Mts. (Poland). Land Degradation & Development 34, 2. DOI: 10.1002/ldr.4479.

Fidelus-Orzechowska J., Gorczyca E., Krzemień K., 2022, Tatrzańskie ścieżki, Akademia, 7, 20, 46-49. http://doi: 10.24425/academiaPAN.2022.142519

Piróg, D., Fidelus-Orzechowska, J., Wiejaczka, Ł., 2022, Local Authority vs Community Visions of Dam Project Land Development: a Text Mining Approach. Water Resources Management, 1-16. https://doi.org/10.1007/s11269-022-03110-7

Fidelus-Orzechowska J., Gorczyca E., Bukowski M., Krzemień K., 2021, Degradacja obszaru wysokogórskiego pod wpływem ruchu turystycznego na przykładzie Tatrzańskiego Parku Narodowego. W: A. Chrobak, Z. Rączkowska, J. Szwagrzyk, T. Zwijacz-Kozica (red.) Przyroda TPN a człowiek. Kraków: Wyd. UP, 373-389. DOI 10.24917/9788380847057.19

Fidelus-Orzechowska J., Gorczyca E., Bukowski M., Krzemień K., 2021, Degradation of a protected mountain area by tourist traffic: case study of
the Tatra National Park, Poland, Journal of Mountain Science, 18 (10), 2503-2519.

Fidelus-Orzechowska J., Strzyżowski D., Cebulski J., Wrońska-Wałach D., 2020, A quantitative analysis of surface changes on an abandoned forest road in the Lejowa Valley (Tatra Mountains, Poland), Remote Sensing, 12, 20, 3467.

Delekta, A., Fidelus-Orzechowska J., Chrobak A., 2020, Expert’s perceptions towards management of tourist traffic in protected areas based on the Tatra Mountains, Journal of Environmental Management and Tourism, 11, 2(42), 443-459.

Wiejaczka, Ł., Piróg, D., Fidelus-Orzechowska, J., 2020, Cost-Benefit Analysis of Dam Projects: The Perspectives of Resettled and Non-resettled Communities. Water Resources Management, 34(1), 343-357.

Wrońska-Wałach, D., Cebulski, J., Fidelus-Orzechowska, J., Żelazny, M., Piątek, D., 2019, Impact of ski run construction on atypical channel head development. Science of The Total Environment 692, 791-805.

Piróg, D., Fidelus-Orzechowska, J., Wiejaczka, Ł., Łajczak, A., 2019, Hierarchy of factors affecting the social perception of dam reservoirs. Environmental Impact Assessment Review 79, 106301.

Fidelus-Orzechowska  J., Wrońska-Wałach D., Cebulski J., Żelazny M., 2018, Effect of the construction of ski runs on changes in relief in a mountain catchment (Inner Carpathians, Southern Poland). Science of the Total Environment 630, 1298-1308.

Fidelus-Orzechowska J., Strzyżowski D., Żelazny M., 2018, The geomorphic activity of forest roads and its dependencies in the Tatra Mountains. Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography 100, 1, 59-74.

Kroczak, R., Fidelus-Orzechowska, J., Bucała-Hrabia, A., Bryndal, T., 2018, Land use and land cover changes in small Carpathian catchments between the mid-19 th and early 21 st centuries and their record on the land surface. Journal of Mountain Science 15(12), 2561-2578.

Fidelus-Orzechowska J., Gorczyca E., Krzemień K., 2017, Geomorfologiczne skutki gospodarki turystycznej w Tatrach, Wyd. IGiGP UJ, Kraków, ss. 239.

Fidelus-Orzechowska, J., Gorczyca, E., Krzemień, K., 2017, Zróżnicowanie natężenia ruchu turystycznego w Tatrzańskim Parku Narodowym w latach 2000-2016. W:  M. Drewnik, M. Mika (red.) Człowiek i jego działania. Spojrzenie geografa. Prace dedykowane Profesorowi Włodzimierzowi Kurkowi. Kraków: Wyd. IGiGP UJ, 107-118.