Przejdź do menu Przejdź do treści

dr inż.  Joanna Korzeniowska

dr inż.  Joanna  Korzeniowska

Katedra Geoekologii i Geoinformacji

joanna.korzeniowska@up.krakow.pl

tel: +48 126626268

pok: 538

ORCID: 0000-0001-5636-483X

publikacje:


dyżury: Zapraszam na konsultacje w piątki (MSTeams) w godz. 11.45-.13.15 i we wtorki w godz. 9.00-10.30 (stacjonarnie) po wcześniejszym umówieniu

Główne zainteresowania badawcze dotyczą przestrzennego zróżnicowania metali śladowych w glebach i roślinach terenów przydrożnych, możliwości zastosowania odpadów elektrownianych w budownictwie drogowym oraz zanieczyszczenia powietrza pyłami, tlenkami azotu i substancjami zapachowymi.

Prowadzone kursy: systemy zarządzania środowiskowego, audyt środowiskowy, analiza i interpretacja danych PMŚ, zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem ekologicznym, metodyka ocen oddziaływania na środowisko, stan środowiska w Polsce, uwarunkowania przyrodnicze wykorzystania OZE, zasoby i wykorzystanie OZE

 

Publikacje:  Google Scholar,