Przejdź do menu Przejdź do treści

dr hab., prof. UP Tomasz Bryndal

dyżury: Poniedziałki 10.00 - 12.00, środa 12-14

Głównym przedmiotem moich zainteresowań naukowych są gwałtowne wezbrania w małych zlewniach. W jej obrębie realizowałem kilka wątków badawczych związanych z:
a)     parametrami fizjograficznymi zlewni, w których wystąpiły gwałtowne wezbrania powodowane przez opady nawalne,
b)     przepływami maksymalnymi i maksymalnymi odpływami jednostkowymi,
c)     modelowaniem hydrologicznym fal wezbraniowych,
d)    systemami rzecznymi małych zlewni karpackich w relacji do parametrów Hortona i Schumma w aspekcie modelowania fal wezbraniowych,
e)      ryzykiem powodziowym w małych zlewniach górskich,
f)       rolą sieci dróg i jej wpływem na modelowanie parametrów hydrologicznych gwałtownych wezbrań.

Wieloletnie badania pozwoliły mi opracować procedurę umożliwiającą identyfikację zlewni podatnych na formowanie gwałtownych wezbrań oraz wskazanie takich zlewni w polskiej części Karpat. Tematyce tej poświęcona jest monografia Identyfikacja małych zlewni podatnych na formowanie gwałtownych wezbrań w Karpatach polskich (Identification of small catchments prone to flash flood generation in the Polish Carpathians), Prace Monograficzne Uniwersytetu Pedagogicznego, 690, ss. 180.

Inne publikacje dostępne są na portalach:

Publikacje: Google Scholar, ResearchGate, Bibliografia pracowaników UPORCID