Przejdź do menu Przejdź do treści

dr hab., prof. UP Jacek Szmańda

dr hab., prof. UP Jacek Szmańda

Zastępca Dyrektora Instytutu Geografii

Kierownik Zespołu Badań Sedymentologicznych

jacek.szmanda@up.krakow.pl

tel: +48 126626271

pok: 427

ORCID: 0000-0002-4058-8334

publikacje:

Rozprawa habilitacyjna:
Zapis warunków depozycji w uziarnieniu aluwiów pozakorytowych
http://sgp.home.amu.edu.pl/la/lav18.htm

Wybrane publikacje z lat 2010-2021
Rozdziały w monografii:
Kostrzewski A., Zwoliński Z., Andrzejewski L., Florek W., Mazurek M., Niewiarowski W. , Podgórski Z., Rachlewicz G., Smolska E., Stach A., Szmańda J., Szpikowski J., Wysota W. (2021) Współczesna ewolucja rzeźby młodoglacjalnej Niżu Polskiego, [w:] Kostrzewski A., Krzemień K., Migoń P., Starkel L., Winowski M., Zwoliński Z., Współczesne przemiany rzeźby Polski, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Poznań, 483-572.

Łajczak A., Babiński Z., Falkowski T., Gierszewski P., Habel M., Plit J., Soja R., Szmańda J., (2021) Współczesne przemiany rzeźby koryta i równiny zalewowej Wisły, [w:] Kostrzewski A., Krzemień K., Migoń P., Starkel L., Witnowski M., Zwoliński Z., Współczesne przemiany rzeźby Polski, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Poznań, 621-680.
https://bogucki.home.pl/repozytorium/9788379863822/9788379863822_Wspolczesne_przemiany_rzezby_Polski.pdf

Artykuły naukowe:
Szmańda J.B., Witkowski K., (2021) Morphometric Parameters of Krumbein Grain Shape Charts—A Critical Approach in Light of the Automatic Grain Shape Image Analysis, Minerals 2021, 11, 937.
https://doi.org/10.3390/min11090937

Szmańda J.B., Gierszewski P.J., Habel M., Luc M., Witkowski K., Bortnyk S., Obodovskyi O., (2021), Response of the Dnieper river fluvial system to the river erosion caused by the operation of the Kaniv hydro-electric power plant (Ukraine), Catena, 202: 105265.
https://doi.org/10.1016/j.catena.2021.105265

Kittel P., Mazurkiewicz A., Więckowska-Lüth M., Pawłowski D., Dolbunova E., Płóciennik M., Gauthier E., Krąpiec M., Maigrot Y., Danger M., Mroczkowska A., Okupny D., Szmańda J., Thiebaut E., Słowiński M, (2021), On the border between land and water: the environmental conditions of the Neolithic occupation from 4.3 until 1.6 ka BC at Serteya, Western Russia, Geoarcheology, 36,2: 173-302.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/gea.21824

Gierszewski P., Habel M., Szmańda J., Luc M., 2020, Evaluating effects of dam operation on flow regimes and riverbed adaptation to those changes. Science of the Total Environment, 710: 136202.
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.136202

Dolbunova E.V., Tsybryi V.V., Mazurkevich A.N., Tsybryi A.V., Szmańda J., Kittel P., Zabilska-Kunek M., Sablin M.V., Gorodetskaya S.P., Hamon C., Meadows J., 2020, Subsistence strategies and the origin of early Neolithic community in the lower Don River valley (Rakushechny Yar site, early/middle 6th millennium cal BC): First results. Quaternary International, 514: 115-129.
https://doi.org/10.1016/j.quaint.2019.05.012

Chrobak. A., Witkowski K., Szmańda J., 2020, Assessment of the educational values of geomorphosites based on the expert method, case study: the Białka and Skawa rivers, the polish Carpathians. Quaestiones Geographicae, 39, 1: 45-57.
https://doi: 10.2478/quageo-2020-0004

Kittel, P., Mazurkevich, A., Alexandrovskiy, A., Dolbunova, E., Krupski, M.,Szmańda, J., Stachowicz‐Rybka, R., Cywa, K., Mroczkowska, A., Okupny, D. (2020). Lacustrine, fluvial and slope deposits in the wetland shore area in Serteya, Western Russia. Acta Geographica Lodziensia, 109: 103-124.
https://doi.org/10.26485/AGL/2020/110/7.

Dolbunova, E., Szmańda, J., Kittel, P., Kulkova M., Aleksandrovskiy A., Cywa, K., Mazurkevich, A., (2020). Rrakushechny Yar site: lacustrine and fluvial deposits, buried soils and shell platforms from 6th mill BC. Acta Geographica Lodziensia, 109: 61-80.
https://doi.org/10.26485/AGL/2020/110/5.

Żarczyński M., Szmańda J., Tylmann W., (2019) Grain-Size Distribution and Structural Characteristics of Varved Sediments from Lake Żabińskie (Northeastern Poland). Quaternary 2, 8: 3-15.
https://www.mdpi.com/2571-550X/2/1/8

Szmańda J.B. (2018) Main determinants of the grain size distribution of overbank deposits in Poland – an overview of literature on models of sedimentation. Geological Quarterly, 62 (4): 873–880.
https://gq.pgi.gov.pl/article/view/25999

Szmańda J.B., Łokas E., Wachniew P., Michno A., Kalicki T., Szwarczewski P., Przegiętka K.R., Radwanek-Bąk B. (2018) Sedymentacja mad wiślanych w Tyńcu. Prace Geograficzne UJ, 155: 157-172.
http://www.ejournals.eu/Prace-Geograficzne/2018/Numer-155/art/13641/

Luc M., Szmańda J.B. (2018) Ewolucja krajobrazu okolic góry Św. Wawrzyńca od okresu atlantyckiego do czasów współczesnych. Acta Geographica Lodziensia 107: 39-51.
https://doi.org/10.26485/AGL/2018/107/3

Gierszewski P.J., Luc M., Szmańda J.B. (2015) Zmiany układu koryt Wisły spowodowane funkcjonowaniem stopnia wodnego „Włocławek” na podstawie analizy zdjęć lotniczych, Przegląd Geograficzny 86, 3: 517-533.
https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.3.6

Luc M., Szmańda J.B. 2014, Shold renaturalised and recultivated landscapes appear in landscape typology? Quastiones Geographicae, 33, 3: 65-75.
http://geoinfo.amu.edu.pl/qg/archives/2014/QG_33_3_065-075.pdf

Lehotský, Szmańda J.B., Novotný J., 2010. Response of the Danube River Floodplain to Flood Events During 2002-2007 Period, Quastiones Geographicae, 29, 3: 37-45.
http://geoinfo.amu.edu.pl/qg/archives/2010/QG293_037-45_Lehotsky.pdf

Lehotský M., Novotný J, Szmańda J.B., Grešková A., 2010, A suburban inter-dike river reach of a large river: Modern morphological and sedimentary changes (the Bratislava reach of the Danube River, Slovakia), Geomorphology, 117, 3-4: 298-308.
https://doi: 10.1016/j.geomorph.2009.01.018


Redakcja tomów metodycznych z geomorfologii w czasopiśmie Landform Analysis:
Metody badań w geomorfologii
http://sgp.home.amu.edu.pl/la/lav12.htm

Aplikacyjne metody badań geomorfologicznych
http://sgp.home.amu.edu.pl/la/lav13.htm

Redakcja monografii Landscape Analysis and Planning
Geographical Perspectives (Springer Geography)
https://www.springer.com/gp/book/9783319135267
https://www.springerprofessional.de/landscape-analysis-and-planning/2340930

Artykuły w Geochronometrii:
EVOLUTION OF ST. LAURENT MOUNTAIN NEAR CHE£MNO BASED ON LUMINESCENCE DATING
http://www.geochronometria.pl/pdf/geo_23/Geo23_5.pdf
AGE OF THE VISTULA RIVER OVERBANK DEPOSITS IN TORUÑ
http://www.geochronometria.pl/pdf/geo_23/Geo23_6.pdf
CHRONOLOGY OF THE VISTULIAN (WEICHSELIAN) GLACIAL EVENTS IN THE LOWER VISTULA REGION, MIDDLE-NORTH POLAND
http://www.geochronometria.pl/pdf/geo_21/geo21_16.pdf
GAMMA SPECTROMETRY IN THERMOLUMINESCENCE DATING
http://www.geochronometria.pl/pdf/geo_18/geo_18_11.pdf
DATING OF A DUNE IN KĘPA KUJAWSKA
http://www.geochronometria.pl/pdf/geo_18/geo_18_12.pdf

dyżury: UWAGA! urlop naukowy w razie potrzeby proszę się kontaktować przez służbową pocztę elektroniczną

Geograf, geomorfolog, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Specjalista z zakresu: geomorfologii fluwialnej, sedymentologii osadów czwartorzędowych, geoarcheologii i krajobrazoznawstwa (geoekologii).

Członek:

 • Stowarzyszenia  Geomorfologów Polskich,
 • Polskiego Towarzystwa Geograficznego,
 • Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej,
 • Komisji Geograficznej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie,
 • Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.

 

Uczestnictwo w wyprawach i stażąch naukowych:

 • IX Toruńskiej Wyprawy Polarnej Toruń Polar Expedition – Spitsbergen’95 (badania deglacjacji lodowców w północnej części nadmorsiej równiny Kaffiøyry),
 • stażu naukowym w Instytucie Geologii Uniwersytetu w Helsinkach w 1996 (studia nad lumisnescencją naturalną i procesami wygaszania sygnału lumiescencyjnego oraz datowania osadów eolicznych metodą optyczne stymulowanej luminescenscji – OSL) ,
 • dwóch wypraw naukowych na Islandię w latach 2004 i 2005 (badania strefy marginalnej zachodniej  części czaszy lodowej Vatna), współorganizator międzynarodowych warsztatów geomorfologicznych Polskiego Towarzystwa Geomorfologicznego Islandia 2005,
 • stażu naukowym w Instytucie Geografii Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie w latach 2008-2009 (studia nad depozycją aluwiów powodziowych oraz procesami transformacji wielokorytowego systemu fluwialnego Dunaju na granicy słowacko-węgierskiej),
 • polskiej wyprawie geoarcheologicznej nad Sertieję w obwodzie smoleńskim w Rosji (Polish Serteya Expedition PolSEx 2019) – geoarcheologiczna rekonstrukacja środowiska geograficznego w okolicy neolitycznej osady palafitowej.

 

Stypendysta Narodowego Programu Stypendialnego Republiki Słowackiej.

 

Redaktor czasopism: Geotourism/Geoturystyka (https://journals.agh.edu.pl/geotour/about/editorialTeam), Physical Geography and Geomorphology.

 

Współpraca naukowa z:

Zakładem Zasobów Środowiska i Geozagrożeń, Instytutu Geografii i Przestrzennego  Zagospodarownia PAN w Toruniu,

Wydziałem Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego,

Wydziałem Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego,

Instytutem Geografii Słowackiej Akademii Nauk  w Bratysławie,

Wydziałem Geografii Uniwersytetu Tarasa Szewczenki w Kijowie,

Narodowym Muzeum Rosji Ermitaż w Petersburgu,

Wydziałem Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Hercena w Petersburgu,

 

Autor lub współautor ponad 130 publikacji naukowych, w tym podręcznika geomorfologii Polski – Współczesne przemiany rzeźby Polski (2008).

 

Publikacje: Google Scholar,   ResearchGate 

 

Hobby:

Wyprawy rowerowe: Szkocja (Highlands), Hebrydy Zewnętrzne (wyspa Lewis), Szwecja południowa, Słowenia.

Literatura fantasy: powieści Johna Ronalda Reuela Tolkiena, opowieści grozy Howarda Phillipsa Lovecrafta.

Rock progresywny: Pink Floyd, King Crimson, Yes, Genesis (Steve Hackett), Camel, Porcipine Tree (Steven Wilson), Transatlantic.

Jazz: Miles Davis, Al Di Meola, Michał Urbaniak. Till Bronner, Fourplay.