Przejdź do menu Przejdź do treści

dr Anna Chrobak-Žuffová

dyżury: Konsultacje we wrześniu 2022/23:
05.09: 10.00-11.30
06.09: 10.00-11.30
19.09: 10.30-12.00
20.09: 8.30-10.00
26.09: 10.30-12.00
27.09: 8.30-10.00
Dodatkowe terminy konsultacji stacjonarnych lub online po wcześniejszym umówieniu się.

Publikacje:   Google Scholar,  ResearchGate

 

Zainteresowania badawcze:
Geografia fizyczna i przyroda nieożywiona
Geologia Tatr i Podtarza
Georóżnorodność
Dziedzictwo Ziemi
Geoturystyka
GIS,
Kartografia i tworzenie map
Regiony turystyczne Polski i krajów V4

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:
Astronomiczne podstawy geografii
Geografia regionalna Polski (fizyczna)
Geografia fizyczna Polski
Kartografia turystyczna
Regiony turystyczne Polski
Dziedzictwo przyrodnicze
Obóz turystyki aktywnej
Regionalne ćwiczenia terenowe Sudety

Dodatkowe uprawnienia:
Przewodnik tatrzański klasy III