Przejdź do menu Przejdź do treści

KARTY KURSÓW – semestr letni 2022/2023

TURYSTYKA I REKREACJA I stopnia (3-letnie studia licencjackie), semestr letni
Geografia turystyczna a
Geografia turystyczna b
Globalne systemy rezerwacyjne w turystyce
Historia architektury i sztuki
Hotelarstwo I
Narzędzia informatyczne w turystyce
Pracownia dyplomowa, dr Mirosław Wójtowicz
Pracownia dyplomowa – dr Robert Faracik
Pracownia dyplomowa – dr Agnieszka Świętek
Promocja zdrowia w turystyce i rekreacji
Przyrodnicze podstawy turystyki
Regionalne ćwiczenia terenowe zagraniczne
Regiony turystyczne Polski
Rekreacyjne formy animacji czasu wolnego
Seminarium dyplomowe – 3, dr hab. prof. UP Mariusz Szubert a
Seminarium dyplomowe – 3, dr hab. prof. UP Mariusz Szubert b
Seminarium dyplomowe 1, dr Matylda Siwek 
Seminarium dyplomowe 3, dr Robert Faracik
Seminarium dyplomowe 3, Ziółkowska-Weiss
Seminarium dyplomowe 3,dr Mirosław Wójtowicz
Społeczno-ekonomiczne podstawy turystyki
Turystyka i wypoczynek dzieci i młodzieży
Turystyka na obszarach miejskich i wiejskich
Turystyka religijna
Żywienie człowieka

SPECJALIZACJA TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA
Turystyka w Basenie Morza Śródziemnego
Turystyka w Chinach I AzjiI Wschodniej

SPECJALIZACJA ANIMACJA PILOTAŻ I PRZEWODNICTWO TURYSTYCZNE PO POLSCE
Metodyka pilotażu i przewodnictwa
Nowoczesne formy aktywności turystycznej i rekreacyjnej
Obsługa klienta
Obsługa klienta a

Studia NIESTACJONARNE

Regionalne ćwiczenia terenowe z krajoznawstwa
Geografia turystyczna
Globalne systemy rezerwacyjne w turystyce
Historia architektury i sztuki
Hotelarstwo I
Przyrodnicze podstawy turystyki
Regionalne ćwiczenia terenowe zagraniczne
Regiony turystyczne Polski
Seminarium dyplomowe – 3, dr hab. prof. UP Mariusz Szubert
Społeczno – ekonomiczne podstawy turystyki
Turystyka na obszarach miejskich i wiejskich
Żywienie człowieka

SPECJALIZACJA PILOTAŻ I PRZEWODNICTWO TURYSTYCZNE PO POLSCE
Geografia fizyczna Polski
Metodyka pilotażu i przewodnictwa

SPECJALIZACJA TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA
Turystyka w Ameryce Łacińskiej
Turystyka w Chinach i Azji Wschodniej

GOSPODARKA PRZESTRZENNA I stopnia (3,5-letnie studia inżynierskie) STUDIA STACJONARNE, semestr letni
Fizyka
Gospodarka nieruchomościami
Grafika inżynierska
Historia urbanistyki
Ćwiczenia terenowe z geodezji
Ćwiczenia terenowe z kartowania elementów środowiska
Ćwiczenia terenowe z przyrodniczych uwarunkowań gospodarki przestrzennej
Ćwiczenia terenowe ze społeczno-ekonomicznych uwarunkowań
Ekofizjografia
Ekonomika miast i regionów 2
Geodezja i kartografia 2
Geografia ekonomiczna 2
Geografia osadnictwa
Geografia społeczna
GIS w planowaniu miast
Historia gospodarcza
Oprogramowanie CAD w gospodarce przestrzennej
Podstawowe metody analizy przestrzennej
Podstawy integracji europejskiej
Pracownia projektowa 2 K. Smętkiewicz
Projektowanie urbanistyczne
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
 Rynek pracy
Seminarium dyplomowe A. Brzosko-Sermak
Seminarium dyplomowe A. Kwiatek-Soltys
Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
Statystyka
Strategie rozwoju układów przestrzennych
Teledetekcja
Waloryzacja przestrzeni historycznej miast

SPECJALNOŚĆ GOSPODARKA ODNAWIALNYMI ŹRÓDŁAMI ENERGII
Budownictwo energooszczędne
Energetyka biomasy
Energetyka geotermalna
Gospodarka energetyczna w Polsce i na świecie

SPECJALIZACJA GOSPODARKA PRZESTRZENNA OBSZARÓW MIEJSKICH
Ćwiczenia terenowe – problemy funkcjonowania obszarów metropolitalnych
Ćwiczenia terenowe– problemy funkcjonowania małych miast woj. małopolskiego
Rynek nieruchomości w mieście
Współczesne problemy miast

Aktualności

Kalendarz wydarzeń

grudzień 2023

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
27 listopada 2023 28 listopada 2023 29 listopada 2023 30 listopada 2023 1 grudnia 2023 2 grudnia 2023 3 grudnia 2023
4 grudnia 2023 5 grudnia 2023 6 grudnia 2023 7 grudnia 2023 8 grudnia 2023 9 grudnia 2023 10 grudnia 2023
11 grudnia 2023 12 grudnia 2023 13 grudnia 2023 14 grudnia 2023 15 grudnia 2023 16 grudnia 2023 17 grudnia 2023
18 grudnia 2023 19 grudnia 2023 20 grudnia 2023 21 grudnia 2023 22 grudnia 2023 23 grudnia 2023 24 grudnia 2023
25 grudnia 2023 26 grudnia 2023 27 grudnia 2023 28 grudnia 2023 29 grudnia 2023 30 grudnia 2023 31 grudnia 2023

Zobacz wszystkie nadchodzące wydarzenia