Przejdź do menu Przejdź do treści

Efekty uczenia się

Ważnym zadaniem w ramach stałego podnoszenia jakości kształcenia w Instytucie Geografii jest kompletowanie, weryfikacja  i archiwizacja  efektów uczenia się.

Każdy z prowadzących (koordynatorów) dany kurs zobowiązany jest do przekazania efektów uczenia się  wg poniższego harmonogramu:

 • dla kursów prowadzonych w semestrze zimowym  karty kursu należy przesłać najpóźniej do 10 lutego danego roku,
 • dla kursów prowadzonych w semestrze letnim  karty kursu należy przesłać najpóźniej do 15 września danego roku.

 

Efekty uczenia się należy przekazać odpowiednio do któregoś z członków zespołu ds. weryfikacji i archiwizacji efektów uczenia się:

 • dla kursów prowadzonych na kierunku geografia efekty uczenia się należy złożyć u:
  Prof. UP dr hab. Anny Wolskiej
  Dr Karola Augustowskiego
  Mgra inż. Szymona Kowalika

 

 • dla kursów prowadzonych na kierunku gospodarka przestrzenna efekty uczenia się należy złożyć u:
  Dr Mariusza Cembruch-Nowakowskiego
  Mgr Agnieszki Gil

 

 • dla kursów prowadzonych na kierunku turystyka i rekreacja efekty uczenia się należy złożyć u:
  na I stopniu:
  Dr Kamili Ziółkowskiej-Weiss
  Dr Małgorzaty Zdon-Korzeniowskiej
  Dr Piotra Dolnickiego
 • na II stopniu:
  Dr Pawłowi Krohowi
  Dr Kindze Krzesiwo.

 

Zebrane i zweryfikowane efekty uczenia się są zarchiwizowane w Instytucie Geografii.

 

W Uniwersytecie obowiązuje dla efektów zdobytych poza systemem szkolnictwa wyższego Procedura potwierdzania efektów uczenia się w  Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie .

 

Aktualności

Kalendarz wydarzeń

grudzień 2023

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
27 listopada 2023 28 listopada 2023 29 listopada 2023 30 listopada 2023 1 grudnia 2023 2 grudnia 2023 3 grudnia 2023
4 grudnia 2023 5 grudnia 2023 6 grudnia 2023 7 grudnia 2023 8 grudnia 2023 9 grudnia 2023 10 grudnia 2023
11 grudnia 2023 12 grudnia 2023 13 grudnia 2023 14 grudnia 2023 15 grudnia 2023 16 grudnia 2023 17 grudnia 2023
18 grudnia 2023 19 grudnia 2023 20 grudnia 2023 21 grudnia 2023 22 grudnia 2023 23 grudnia 2023 24 grudnia 2023
25 grudnia 2023 26 grudnia 2023 27 grudnia 2023 28 grudnia 2023 29 grudnia 2023 30 grudnia 2023 31 grudnia 2023

Zobacz wszystkie nadchodzące wydarzenia