Przejdź do menu Przejdź do treści

DYPLOMOWANIE

Działania podejmowane by podnosić jakość kształcenia w Instytucie Geografii związane są również z systematyczną pracą związaną z procesem dyplomowania.

Zespół ds. dyplomowania przygotowuje koncepcję i uaktualnia zarówno procedurę dyplomowania, jak i koordynuje przygotowanie zagadnień do egzaminów dyplomowych obowiązujących w Instytucie Geografii.


Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji pracy dyplomowej i procedury składania prac dyplomowych znajdują się na stronach Centrum Obsługi Studenta (tutaj).


Obowiązująca w Instytucie Geografii procedura obejmuje następujące dokumenty:

Procedura dyplomowania w Instytucie Geografii UP

Wymogi do przygotowania pracy dyplomowej

Zalecenia dotyczące prac inżynierskich na gospodarka przestrzenna

Warunki zaliczenia seminarium

Załącznik 1 oświadczenie

Załącznik 2 oświadczenie

Załącznik 3 oświadczenie

Załącznik 4 Opinia dotycząca pracy dyplomowej

Wzór strony tutyłowej

Recenzja pracy dyplomowej – wzór_(od_maja_2020)

Procedura dyplomowania_zalecenia dotyczące recenzji

Procedura antyplagiatowa w Uniwersytecie Pedagogicznym – Jednolity System Antyplagiatowy


Zgodnie z obowiązującą procedurą dyplomowania podczas egzaminu dyplomowego każdy dyplomant otrzymuje 4 pytania (2 z zakresu studiów oraz 2 z zakresu pracy).

Zagadnienia do egzaminów dyplomowych obejmują efekty uczenia się zawarte w programie studiów dla każdego z kierunków (z zakresu studiów).

Przygotowane zagadnienia do egzaminów dyplomowych z zakresu studiów uchwalane są przez Radę Instytutu, a następnie publikowane na stronie internetowej Instytutu, nie później niż przed rozpoczęciem semestru, w którym odbywać się będą egzaminy dyplomowe danego rocznika na kierunku:

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego na kierunku geografia I stopnia w r. akadem. 2022/2023

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego na kierunku geografia II stopnia w r. akadem. 2022/2023

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego na kierunku gospodarka przestrzenna II stopnia w r. akadem. 2022/2023

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego na kierunku turystyka i rekreacja I stopnia w r. akadem. 2022/2023

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego na kierunku turystyka i rekreacja II stopnia w r. akadem. 2022/2023


Zaświadczenie dla uzyskania materiałów potrzebnych do napisania pracy dyplomowej


W skład zespołu ds. dyplomowania Instytutu Geografii w latach 2020/2021-2023-2024 wchodzą:

 • z ramienia Rady JK na kierunku geografia:
  prof. UP dr hab. Danuta Piróg
  prof. UP dr hab. Jacek Szmańda
  dr inż. Joanna Korzeniowska
  dr Bartłomiej Pietras
 • z ramienia Rady JK na kierunku gospodarka przestrzenna:
  prof. UP dr hab. Wojciech Piontek
  Prof. UP dr hab. Jacek Szmańda
  prof. UP dr hab. Wanda Wilczyńska-Michalik
 • z ramienia Rady JK na kierunku turystyka i rekreacja:
  prof. UP dr hab. Mariusz Szubert
  dr Piotr Dolnicki
  dr inż. Witold Warcholik

Na początku każdego roku akademickiego zespół przygotowuje harmonogram prac na dany rok.

Aktualności

Kalendarz wydarzeń

grudzień 2023

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
27 listopada 2023 28 listopada 2023 29 listopada 2023 30 listopada 2023 1 grudnia 2023 2 grudnia 2023 3 grudnia 2023
4 grudnia 2023 5 grudnia 2023 6 grudnia 2023 7 grudnia 2023 8 grudnia 2023 9 grudnia 2023 10 grudnia 2023
11 grudnia 2023 12 grudnia 2023 13 grudnia 2023 14 grudnia 2023 15 grudnia 2023 16 grudnia 2023 17 grudnia 2023
18 grudnia 2023 19 grudnia 2023 20 grudnia 2023 21 grudnia 2023 22 grudnia 2023 23 grudnia 2023 24 grudnia 2023
25 grudnia 2023 26 grudnia 2023 27 grudnia 2023 28 grudnia 2023 29 grudnia 2023 30 grudnia 2023 31 grudnia 2023

Zobacz wszystkie nadchodzące wydarzenia