Przejdź do menu Przejdź do treści

Dzień Ziemi 2021 w Instytucie Geografii UP

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach zorganizowanych z okazji Dnia Ziemi 22 kwietnia 2021 r. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest „Przywróć naszą Ziemię.

Zapraszamy do udziału wykładach on-line:

10.00-10.45 prof. UP dr hab. Wanda Wilczyńska-Michalik: Plastik – uniwersalny materiał i zagrożenie środowiska,

11.00-12.00 prof. UP dr hab. Wojciech Piontek: Odzysk i recykling odpadów opakowaniowych,

12.00-13.00 dr Tomasz Padło: Decydujący moment. Fotografie o stanie świata,

13.00-14.00 dr Piotr Dolnicki: Zmiany zasięgu lodowców Południowego Spitsbergenu (przełożony na inny termin).

Link do wykładów:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjM5M2E1NjQtZmE1ZC00ZThlLWEyZWQtNmY3NTk5ZDJhMDky%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22560f4a6a-182f-453e-a28b-22e160aaab93%22%2c%22Oid%22%3a%22a4a4206d-4732-4124-b278-e33299b2cbc0%22%7d

Aktualności

Kalendarz wydarzeń

grudzień 2023

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
27 listopada 2023 28 listopada 2023 29 listopada 2023 30 listopada 2023 1 grudnia 2023 2 grudnia 2023 3 grudnia 2023
4 grudnia 2023 5 grudnia 2023 6 grudnia 2023 7 grudnia 2023 8 grudnia 2023 9 grudnia 2023 10 grudnia 2023
11 grudnia 2023 12 grudnia 2023 13 grudnia 2023 14 grudnia 2023 15 grudnia 2023 16 grudnia 2023 17 grudnia 2023
18 grudnia 2023 19 grudnia 2023 20 grudnia 2023 21 grudnia 2023 22 grudnia 2023 23 grudnia 2023 24 grudnia 2023
25 grudnia 2023 26 grudnia 2023 27 grudnia 2023 28 grudnia 2023 29 grudnia 2023 30 grudnia 2023 31 grudnia 2023

Zobacz wszystkie nadchodzące wydarzenia